Vergezichten van het wonen

Bezoek voor meer informatie Dutchplanners.nl

Op dit moment wordt de volkshuisvesting geregeerd voor de wetswijzigingen de Novelle en het woonakkoord. Voor de langere termijn zal er toch echt een ander beeld moeten (gaan) ontstaan.

De regio Noord-Limburg bijvoorbeeld waar ik meewerk aan een nieuwe structuurvisie Wonen voor de regio, is er zicht op de bouwproductie. Noord-Limburg is nog geen krimpgebied. Tot 2030 is het nog nodig om woningen aan de voorraad toe te voegen, ook aan de sociale voorraad. Daarna zet de huishoudenskrimp in. De bevolkingskrimp zet al eerder in, maar door de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens blijft er voor de middellange termijn nog een behoefte, ook in de sociale woningvoorraad.

Volkshuisvesting in 2030, hoe zou dat eruit moeten zien? Wat zijn de regionale verschillen? Wat te onttrekken uit de voorraad en wat is zinvol om voor de komende 50 jaar nog toe te voegen? En moeten we nog eigenlijk net iets verder kijken?

Op dinsdag 23 september 2014 organiseert Platform31 een YURPS-bijeenkomst over vergezichten van het wonen. Ik hoop vanmiddag hierop meer antwoorden te krijgen tijdens de bijeenkomst en een breder gezamenlijk beeld te kunnen ontwikkelen.