Burgerinitiatieven en aansprakelijkheid

Regel die burgerinitiatieven

Is aansprakelijkheid belemmerend voor burgerinitiatieven? Dat was één van de drie vragen die het Ministerie van Binnenlandse zaken had. Vaak wordt er door gemeenten aangegeven dat het ingewikkeld is om burgers ruimte te geven in de openbare ruimte. De huidige tendens is dat de overheid meer ruimte wil geven aan burgerinitiatieven. In het najaar van 2013 richt het kabinetsbeleid zich op de participatiesamenleving en een grotere doe-democratie. Het onderzoek ‘Regel die Burgerinitiatieven’ staat beschreven hoe aansprakelijkheid werkt en hoe je met risico’s en schade kunt omgaan.

Vertrouwen in de burger

Vaker wordt het woord vertrouwen gebruikt als containerbegrip om van alles onder te schuiven, zo ook aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid is lastig, en is vaak de sluitpost waar ook iets over gezegd of geschreven moet worden. Dat wordt vaak in een contract geregeld, want dan zijn we er vanaf en geeft dat geen gedoe. Het privaatrecht en het publiekrecht loopt daarbij veel door elkaar heen en wordt op één hoop gegooid. Het maken van afspraken wordt dan alleen nog maar moeilijker. Door onderzoek hebben wij ontdekt dat de burgerinitiatieven in vijf groepen zijn in te delen. Elk van die thema’s heeft zo haar eigen vraagstukken. Het boek geeft per thema vragen en antwoorden hoe zaken rond aansprakelijkheid aangepakt kunnen worden.

Het boek Regel die burgerinitiatieven geeft handvatten op de volgende thema’s:

  • Gebruik & beheer openbare ruimte
  • Spelen & speelplekken
  • Gebruik & beheer voorzieningen
  • Tijdelijk gebruik & lege plekken
  • Evenementen, festivals & feestjes

Vervolg van het proces bij burgerinitiatieven

Mocht u meer willen weten, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij geen met regelmaat presentaties en incompany trainingen. U kunt contact opnemen met Mark Verhijde (mark.verhijde@gmail.com / 06 52653005) of Maarten Bosman. (info@maartenbosman.nl / 06 16448119)

Boek bestellen

Wilt u een exemplaar bestellen, vul dan het volgende bestelformulier in. Een exemplaar wordt u zo spoedig mogelijk toegezonden.

Ga na het Bestelformulier