Opening dorpshuis Hollandse Rading

Dorpshuis aan het Vuursche pad

Bezoek voor meer informatie Parolo.nl

Het dorpshuis fungeert als een belangrijke schakel in het sociale leven van Hollandse Rading. Het biedt ruimte aan uiteenlopende activiteiten voor jong en oud, voor Bridgers, een kookclub en de yoga en nog veel meer. . Op 17 mei a.s. zal de officiële opening plaatsvinden. Ik kijk terug op een mooi proces ben dan ook benieuwd hoe het uiteindelijke resultaat is geworden. Er is niet alleen een nieuw dorpshuis gekomen, ook het plein is opnieuw ingericht en er is een wandelpad (waadpad) aangelegd.

Op dit moment heeft Hollandse Rading een tijdelijk dorpshuis. In 2005 moest het dorpshuis namelijk uit het bestaande gebouw vertrekken omdat het gebouw op instorten stond. Er zou een onveilige situatie ontstaan. De porto cabins waren maar tijdelijk. Het is dan ook hard nodig zij er na 9 jaar weer een nieuw onderkomen is.

Het dorpshuis staat aan de oostkant van het spoor. Hollandse Rading wordt doorsneden door het spoor. Het huis neemt een centrale plek in binnen de gemeenschap. Gebruikers van het dorpshuis wilden dan ook maar al te graag meepraten over het nieuwe huis. Hiervoor hebben we dan ook de ruimte gekregen.

Er moest een plan gemaakt worden voor een Dorpshuis en een nieuw ontwerp van een dorpsplein. Daarnaast was de gemeente in overleg over de inpassing van een wandelpad. De bewoners hadden zelf ook duidelijk welke zaken zij terug vinden zien. Zo is er veel overlast van wielrenners die hard langs de school over het wandelpad fietsen en het dorp inkomen. Ook was de tennisvereniging betrokken, want er moest voldoende ruimte overblijven voor het jaarlijkse oranjefeest.

Participatie met gebruikers

Eerst zijn alle wensen verzameld. Ook de wensen hoe de bewoners aangehaakt wilden zijn bij het proces. Er is een kopgroepje gemaakt van mensen die met het ontwerp van het gebouw aan de slag gingen en er is een werkgroep ontstaan rond de buitenruimte. Ook de Bosbergschool was aangehaakt. Het dorpshuis en de school zijn buren van elkaar. De school wilde met name betrokken zijn om de kinderen veiligheid te bieden.

Mulders en VandenBerk Architecten

Meedenken over de inrichting van het gebouw, betekent ook meedenken over de selectie van een architect die begrijpt welke eisen en wensen de gebruikers hebben. Samen met de wethouder, 3 bewoners en 3 verenigingen hebben vier architectenbureaus hun ideeën en bureau gepresenteerd. De bewoners en verenigingen waren erg gecharmeerd van Joost Mulders en Chris van de Berk van het bureau Mulders en Van den Berk architecten (klik hier voor hun projectpagina) uit Amsterdam. Zij bedachten een aansprekend concept met brede vensterbanken, waar je zowel buiten als binnen in kunt zitten. De buitengevel kreeg een grote luifel mee, waar mensen nog even kunnen napraten. Na de selectie ontstond een mooi gesprek over de inrichting van het pand. De bewoners kwamen met goede oplossingen die Joost en Chris hebben verwerkt in het ontwerp.

Voor de buitenruimte waren andere vraagstukken. Hoe ga je die gebruiken? Wat willen de kinderen. Samen met de Bosbergschool hebben de kinderen een vragenlijst gekregen over wat zij verwachten van hoe zij willen spelen. Daarnaast zijn we met de werkgroep in overleg gegaan welke type beplanting zij voorstelden. Samen met Mariëlle Versteeg (oa. Jantje Beton) hebben we hier invulling aan gegeven. Door slimme ingrepen, zowel voor het parkeerplaatsen, de fietsenstalling van de school als ook de mogelijkheden voor een ijsbaantje.

Door slim planologisch onderzoek was een lange procedure niet nodig. Het bestemmingsplan bevatte een bevoegdheid om binnenplans zaken mogelijk te maken. Door het parkeren op een slimme manier op te lossen wisten wij binnen deze regels te blijven. Ook door het slim schuiven van het gebouw, zijn 4 mooie bomen gespaard gebleven (in het ontwerp).

Opening Dorpshuis

Over nog geen twee weken in de officiële opening. Toch altijd spannend, na jaren van plannen en begeleiding. Krijgt het gebouw een eigen naam? Wie zijn de uiteindelijke gebruikers geworden? Ben benieuwd naar het uiteindelijke resultaat, hoe de gebruikers het beleefd hebben en of het nieuwe gebouw bevalt. Het is vanaf 1 mei in gebruik.