Zienswijze indienen

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Bij veranderingen in uw buurt kan het zijn dat uw belangen geschaad worden. De buren gaan bijvoorbeeld uitbreiden of gaan activiteiten uitvoeren die u niet naast de deur wenst. Dan is het verstandig om tijdig uw zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit. Met deze zienswijze kunt u dan de betreffende overheidsinstantie informeren over uw belangen zodat zij uw belangen kunnen meewegen in het finale besluit.

De wettelijke termijn voor het indienen van een zienswijze is zes weken vanaf het moment dat het ontwerpbesluit is genomen. Binnen de termijn moet uw zienswijze binnen zijn. In de besluittekst van de instantie kunt u de data terug te vinden. Na indiening zal de betreffende instantie een besluit moeten nemen. Hiervoor gelden vaak termijnen van orde. Bij bestemmingsplannen geldt een termijn van orde van bijvoorbeeld twaalf weken waarna een definitief besluit moet worden genomen. Wanneer u het niet eens bent met het definitieve besluit, dan kunt u daartegen in beroep. Hiervoor gelden weer vaste procedures.
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

De inhoud van een zienswijze

Een zienswijze is een mening over bijvoorbeeld een voorgenomen besluit of ontwerp besluit. In sommige gevallen wordt niet direct een besluit genomen, maar komt er eerst een voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom.

U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen. Minder gebruikelijk is om uw belangen mondeling kenbaar te maken. Bij schriftelijke indiening gaat u onder andere in op het voorgenomen plan of (ontwerp) besluit. U motiveert daarbij waarom u een zienswijze indient.
[/av_textblock]

[av_one_full first]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Tips voor schrijven van een zienswijze

Zodra bijvoorbeeld de gemeente of een andere overheidsinstantie een nieuw voorgenomen besluit bekend maakt is het voor u als belanghebbende wellicht relevant om hier tijdig op te reageren. Vaak is het mogelijk om een zienswijze in te dienen op het voorgenomen besluit.  Onderstaand enkele tips indien u overweegt zelf een zienswijze te schrijven:

  • Neem het kenmerk van het voorgenomen besluit duidelijk op;
  • Probeer de zienswijze kort en bondig te houden;
  • Probeer zo objectief mogelijk te blijven;
  • Geef aan welke effecten optreden wanneer het besluit wordt uitgevoerd;
  • Wijs op alternatieven.

[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_one_full first]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Wij (vier huishoudens) wilden in onze zienswijze niet alleen het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente afwijzen, maar dat vergezeld doen gaan van een goed alternatief. Daarom zochten wij een creatieve stedebouwkundige / ruimtelijk planoloog die voor ons een en ander, ook ecologische gevolgen, wilde uitzoeken. Welke mogelijkheden alsook onmogelijkheden zou woningbouw met zich meebrengen in een vogelrijk bosgebied met vennen.

Familie Van Gorkom ea

[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Hulp bij het opstellen van een zienswijze?

Ik help u graag verder. Klik hier om naar mijn contactpagina te gaan.
[/av_textblock]