Uw project

De succesfactoren voor uw project

Stedelijke ontwikkeling is een spel. Een spel met soms complexe spelregels en vele spelers. Een spel met zowel tegenstanders als fanatieke supporters. En dat is niet verwonderlijk. De wereld is van ons samen. Welke invulling van vierkante meters u ook voor ogen hebt, u kunt het niet los zien van de maatschappelijke context. Er zijn beslissende factoren in dit samenspel en Maarten helpt u graag om er succesfactoren van te maken:

  • Gefundeerde visie. Een plan dat gestoeld is op de maatschappelijke behoefte – nu en in de toekomst – heeft de meeste kans van slagen. Maarten helpt u een heldere visie te ontwikkelen.
  • Doordachte vormgeving. Creatief zijn binnen de randvoorwaarden, rekening houdend met de wensen van uiteenlopende belanghebbenden. Dat is de kunst. Maarten schept de kaders en vult ze in.
  • Zorgvuldige communicatie. Zonder communicatie geen draagvlak. Maarten zet communicatie met belanghebbenden (van omwonenden tot beslissers) in als strategisch instrument.
  • Adequate procesbegeleiding. Op het juiste moment de juiste keuzes, het juiste onderzoek, de juiste communicatie en – dat vooral – de volgende stap. Daar gaat het om. Maarten is een drijvende kracht in de ontwikkeling van visie tot haalbaar plan.