Participatiesamenleving

‘Creativiteit is geboden, juist in deze tijd waarin de gebaande olifantenpaden niet meer werken. We moeten onze processen anders richten’.

Participatiesamenleving

Maarten Bosman werkt als planoloog aan vraagstukken voor stad en land. Volgens de media zitten we in een transitie: van verzorgingsstaat naar doe-democratie met participerende samenleving. Het sociaal maatschappelijk veld verschuift. Markt, overheid en gemeenschap komen in een andere verhouding tot elkaar te staan. Techniek en de sociale media versnellen dit proces. Een boeiende periode om aan te mogen werken.

Loslaten, de regels en de rek

We hebben regels. Sommige regels zijn ontstaan omdat we afspraken met elkaar wilden maken, andere regels zijn ontstaan uit een reflex in een bepaalde tijdsgeest om juist iets te voorkomen. Er is altijd wel een oorsprong van de regel en de wet. Erg handig, maar soms staan ze in de weg. Het erkennen van regels geeft vrijheid. Het kennen van de regels geeft ruimte voor creativiteit.

De hang naar minder regels is groot. Moeten we streven naar regelvrije zone’s? Plekken waar juist even geen regels gelden? Wellicht geeft het juist meer ruimte voor ontwerp en herinrichting van plekken voor bewoners en gebruikers en biedt het tegelijkertijd bescherming voor anderen?

Olifantenpaden

Sommige gebaande olifantenpaden werken niet meer. Juist nu valt er veel te regelen. Ik word gelukkig wanneer ik nieuwe paden mag verkennen. Deze verkenningen starten met een dialoog en veel luisterwerk en het herkennen van elkaars belangen. Ook heilige huisjes zijn dan niet zo meer zeker. Loslaten of juist verder dichttimmeren? Een nieuw programma maken voor een plek of plein? Voor mij is het nu samen jongleren, testen, onderzoeken en ontwerpen, abstraheren en die punten vastleggen waar de algemene deler in zit, zodat daarbinnen het bijzondere kan ontstaan. We moeten ruimte laten voor spontaniteit en het toeval.

De hang naar minder regels is groot. Moeten we streven naar regelvrije zone’s? Plekken waar juist even geen regels gelden? Wellicht geeft het juist meer ruimte voor ontwerp en herinrichting van plekken voor bewoners en gebruikers en biedt het tegelijkertijd bescherming voor anderen?

Juist nu!

Creativiteit is geboden, juist in deze tijd. Mijn werk is gevarieerd, daar geniet ik van. Van het organiseren en meedenken hoe de stad eruit zou kunnen zien tot het maken van een stedenbouwkundig ontwerp of bestemmingsplan met minder regels. In gesprek met de mensen in de buurt – participatie – is daar onlosmakelijk mee verbonden. Luisteren, samenwerken en samen maken… de ‘stad’ is van ons allemaal!

De hang naar minder regels is groot. Moeten we streven naar regelvrije zone’s? Plekken waar juist even geen regels gelden? Wellicht geeft het juist meer ruimte voor ontwerp en herinrichting van plekken voor bewoners en gebruikers en biedt het tegelijkertijd bescherming voor anderen?

Projectbasis of ad interim

Met mijn kennis en ervaring kan daarbij veel betekenen. Ik ga u helpen projecten beter te realiseren. Van visie op landsdelig niveau tot de ontwikkeling van kleine inbreidingslocaties, en van regionale programmavraagstukken tot het inpassen van spoortunnels. U mag van mij  expertise verwachten op het gebied van ruimtelijke vraagstukken, mobiliteit en participatieprocessen. Een visie. Ideeën. Maatschappelijk bewustzijn. En uiteindelijk een concreet plan dat draagvlak heeft.

Met mijn kennis en ervaring kan daarbij veel betekenen. Ik ga u helpen projecten beter te realiseren. Van visie op landsdelig niveau tot de ontwikkeling van kleine inbreidingslocaties, en van regionale programmavraagstukken tot het inpassen van spoortunnels. U mag van mij expertise verwachten op het gebied van ruimtelijke vraagstukken, mobiliteit en participatieprocessen. Een visie. Ideeën. Maatschappelijk bewustzijn. En uiteindelijk een concreet plan dat draagvlak heeft.