E-Book "Regel die burgerinitiatieven" GRATIS downloaden.

Vul hieronder je gegevens in om de e-book GRATIS te downloaden. Door de grootte van het boek kan het downloaden enkele seconden in beslag nemen.

  De succesfactoren voor uw project

  • Gefundeerde visie. Een plan dat gestoeld is op de maatschappelijke behoefte – nu en in de toekomst – heeft de meeste kans van slagen. Maarten helpt u een heldere visie te ontwikkelen.
  • Doordachte strategie. Creatief zijn binnen de randvoorwaarden, rekening houdend met de wensen van uiteenlopende belanghebbenden. Dat is de kunst. Ik help u graag bij het opstellen en invullen van de kaders.
  • Zorgvuldige communicatie. Zonder communicatie geen draagvlak. Ik zet communicatie met belanghebbenden (van omwonenden tot beslissers) in als strategisch instrument.
  • Adequate procesbegeleiding. Op het juiste moment de juiste keuzes, het juiste onderzoek, de juiste communicatie en – dat vooral – de volgende stap. Daar gaat het om. Graag help ik u bij uw ontwikkeling van het maken van een visie tot (juridisch) haalbaar plan.

  Stedelijke ontwikkeling is een spel. Een spel met soms complexe spelregels en vele spelers. Een spel met zowel tegenstanders als fanatieke supporters. En dat is niet verwonderlijk. De wereld is van ons samen. Welke invulling van vierkante meters u ook voor ogen heeft, u kunt het niet los zien van de maatschappelijke context. Er zijn beslissende factoren in dit samenspel en ik help u graag om er succesfactoren van te maken:

  Advies bij stedelijke ontwikkeling

  U staat voor de uitdaging om een gebied te (her)ontwikkelen. Als gemeente, ontwikkelaar, woningcorporatie, ondernemer of bewoner. Een klein stukje wereld gaat u nieuwe betekenis geven. Een heldere visie moet een plan worden. Bestaande regels moeten worden aangepast.  En wat vinden de (mede)omwonenden er eigenlijk van? Een plan wordt werkelijkheid.

  Met mijn kennis en ervaring kan daarbij veel betekenen. Ik ga u helpen projecten beter te realiseren. Van visie op landsdelig niveau tot de ontwikkeling van kleine inbreidingslocaties, en van regionale programmavraagstukken tot het inpassen van spoortunnels. U mag van mij  expertise verwachten op het gebied van ruimtelijke vraagstukken, mobiliteit en participatieprocessen. Een visie. Ideeën. Maatschappelijk bewustzijn. En uiteindelijk een concreet plan dat draagvlak heeft.

  Met mijn kennis en ervaring kan daarbij veel betekenen. Ik ga u helpen projecten beter te realiseren. Van visie op landsdelig niveau tot de ontwikkeling van kleine inbreidingslocaties, en van regionale programmavraagstukken tot het inpassen van spoortunnels. U mag van mij expertise verwachten op het gebied van ruimtelijke vraagstukken, mobiliteit en participatieprocessen. Een visie. Ideeën. Maatschappelijk bewustzijn. En uiteindelijk een concreet plan dat draagvlak heeft.

  Advies, onderzoek en ontwerp

  U heeft een gebied dat u wilt (her)ontwikkelen. Misschien is uw vraagstuk nog niet veel concreter dan dat. Of misschien heeft u al een duidelijke visie en een plan. Ik geef u advies en help u tot een goed ontwerp te komen.

  Ik combineer planologische ervaring en inzichten met creativiteit en een procesgerichte aanpak. In elke fase ondersteun ik u inhoudelijk en projectmatig. Van haalbaarheidsonderzoek tot vergunningaanvraag. En van bewonersavond tot technische uitwerking. Als de invulling gedetailleerder wordt, werk ik samen met gespecialiseerde partners. Dat kan ook een bureau zijn dat u selecteert. Als adviseur blijf ik de kwaliteit van het plan bewaken. Zo toets ik of uw ontwerpen aansluiten bij de planologische visie én in technisch opzicht haalbaar zijn. U zult mij ervaren als een bron van kennis en inspiratie. En als een drijvende kracht in uw project.

  Met mijn kennis en ervaring kan daarbij veel betekenen. Ik ga u helpen projecten beter te realiseren. Van visie op landsdelig niveau tot de ontwikkeling van kleine inbreidingslocaties, en van regionale programmavraagstukken tot het inpassen van spoortunnels. U mag van mij expertise verwachten op het gebied van ruimtelijke vraagstukken, mobiliteit en participatieprocessen. Een visie. Ideeën. Maatschappelijk bewustzijn. En uiteindelijk een concreet plan dat draagvlak heeft.

  Projectbasis of ad interim

  Met mijn kennis en ervaring kan daarbij veel betekenen. Ik ga u helpen projecten beter te realiseren. Van visie op landsdelig niveau tot de ontwikkeling van kleine inbreidingslocaties, en van regionale programmavraagstukken tot het inpassen van spoortunnels. U mag van mij  expertise verwachten op het gebied van ruimtelijke vraagstukken, mobiliteit en participatieprocessen. Een visie. Ideeën. Maatschappelijk bewustzijn. En uiteindelijk een concreet plan dat draagvlak heeft.

  Met mijn kennis en ervaring kan daarbij veel betekenen. Ik ga u helpen projecten beter te realiseren. Van visie op landsdelig niveau tot de ontwikkeling van kleine inbreidingslocaties, en van regionale programmavraagstukken tot het inpassen van spoortunnels. U mag van mij expertise verwachten op het gebied van ruimtelijke vraagstukken, mobiliteit en participatieprocessen. Een visie. Ideeën. Maatschappelijk bewustzijn. En uiteindelijk een concreet plan dat draagvlak heeft.