Crashcourse aansprakelijkheid bij maatschappelijke initiatieven?

De Participatiemaatschappij komt eraan en hoe gaan we nu om met al die bottom-up initiatieven in onze gemeente? Hoe werkt aansprakelijkheid in de doe-democratie? Wat doen we met risico’s en aansprakelijkheid, als we ruimte aan onze inwoners geven? Gaan we loslaten of dichttimmeren, of wordt het juist jongleren? Is aansprakelijkheid een belemmering bij burgerinitiatieven?
Op basis van het BZK-onderzoek Burgerinitiatieven en Aansprakelijkheid (2013) en het nieuwe boek “Regel die Burgerinitiatieven” (Acquire Publishing, maart 2014) organiseert Platform 31 in samenwerking met de docenten Kees van Alphen en Mark Verhijde de training Maatschappelijke initiatieven en Aansprakelijkheid. Informatie over de training en aanmelden kan via deze link.

Datum: De training wordt gegeven in november 2014 in Den Haag.

Praktisch

De training helpt op een praktische manier deelnemers om de risico’s bij bewonersinitiatieven te beoordelen en inzicht te verkrijgen in passende samenwerkingsvormen en mogelijke juridische afspraken, publiekrechtelijk en privaatrechtelijk. Tijdens de training zal theorie veelvuldig worden geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Tegelijkertijd is er voor deelnemers volop ruimte om casussen uit de eigen praktijk in te brengen.

Doelgroep

Platform 31 en de docenten hebben de training speciaal ontwikkeld voor medewerkers van gemeenten en woningcorporaties die in de dagelijkse praktijk te maken krijgen met bewonersinitiatieven, en beleidsadviseurs die zich met deze materie bezig houden.

Docenten

Maarten Bosman (www.maartenbosman.nl) is planoloog en adviseur stedelijke ontwikkeling. Zijn werkzaamheden betreffen diverse aspecten rond bestemmingsplannen, structuurvisies en gebiedsontwikkelingen, met een groot enthousiasme voor bottom-up initiatieven en de nieuwe positie van gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars daarbij.
Kees van Alphen (Van Alphen Advies) is jurist en adviseur. Zeer ervaren en deskundig bestuursrechtjurist voor overheden, in het bijzonder gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en provincies. Mark Mark Verhijde (Mark Verhijde – Interim programmamanager en adviseur stedelijke ontwikkeling) werkt met hart en handen aan de stad. Burgerparticipatie, bottom-up initiatieven, gebiedsgericht werken, sociale innovatie en creatieve economie zijn terugkerende thema’s in zijn werk.