Categorie: Uncategorized

Burgerinitiatieven en aansprakelijkheid

Bezoek voor meer informatie Parolo.nl We gaan naar een Participatiesamenleving, vol met maatschappelijke initiatieven. Burgers ervaren soms belemmeringen bij de overheid. Maar zijn er drempels voor burgers om tot activiteiten te komen? Werkt bijvoorbeeld aansprakelijkheid en aanverwante juridische zaken belemmerend in de praktijk van burgerinitiatieven? Het eindadvies “Regel die burgerinitiatieven” (Ministerie van BZK 2013) laat […]

Een boot vol fantasie voor de buurt

Een boot vol fantasie voor de buurt Bezoek voor meer informatie Parolo.nl Ergens op een facebook-groep in Arnhem komt een oproep: “Beste buurtbewoners. Ik heb een bootje gevonden die ik kan ophalen. Het bootje sluit aan bij het project van de basisschool waarbij een groene rivier zal worden gemaakt waar kinderen kunnen spelen. Aanstaande zaterdag […]

Opening dorpshuis Hollandse Rading

Dorpshuis aan het Vuursche pad Bezoek voor meer informatie Parolo.nl Het dorpshuis fungeert als een belangrijke schakel in het sociale leven van Hollandse Rading. Het biedt ruimte aan uiteenlopende activiteiten voor jong en oud, voor Bridgers, een kookclub en de yoga en nog veel meer. . Op 17 mei a.s. zal de officiële opening plaatsvinden. […]

Vergezichten van het wonen

Bezoek voor meer informatie Dutchplanners.nl Op dit moment wordt de volkshuisvesting geregeerd voor de wetswijzigingen de Novelle en het woonakkoord. Voor de langere termijn zal er toch echt een ander beeld moeten (gaan) ontstaan. De regio Noord-Limburg bijvoorbeeld waar ik meewerk aan een nieuwe structuurvisie Wonen voor de regio, is er zicht op de bouwproductie. […]

Hoe wonen en leven we over 30 jaar?

Bezoek voor meer informatie Dutchplanners.nl Hoe willen mensen nu en in de toekomst wonen en leven? Beleidsmatig slaan we elkaar met allemaal vragen om het hoofd. Op dit moment denken we na over wat te doen met de sociale woningbouw, de rol van de corporatie, gemeente en bewoners, gebruikers van het vastgoed. Ook worden er […]

Slow urbanism, hot or not?

Bezoek voor meer informatie Dutchplanners.nl Slow urbanism, hot or not?  Slow urbanism, wie kent het niet? In heel veel plannen wordt er over gesproken, net als over stedelijke accupunctuur, bottom-up initiatieven, organische ontwikkeling, Citta Slow (zie figuur Slow Urbanism, de mindmap). Kenmerken zijn een centralere positie voor de eindgebruikers, ook als nieuwe spelers in het veld […]