Blog

Verboden voor poepende honden!!

Verantwoordelijk varken zijn, is wat anders dan aansprakelijk zijn. In mijn eerste blog van 2 september heb ik geschreven over het geweldige initiatief van het mooie kunstwerk in het Bartokpark in Arnhem en dat ik benieuwd was hoe het nu zit wanneer er schade ontstaat. Dit wil ik weten omdat we vaak te horen krijgen dat aansprakelijkheid een belemmering is voor initiatieven.
De gemeente heeft na officiële besluitvorming voor een tijdelijke vergunning het kunstwerk geopend voor maximaal 5 jaar. In het weekend ben ik direct gaan kijken. Op basis van mijn kennis van de omvang van het kunstobject met spelende kinderen was ik benieuwd of er grote waarschuwingsborden rondom het kunstobject zouden staan, of dat er een bord zou staan met spelregels. Het enige wat op de locatie niet mag, is je hond uitlaten. Voor de rest ligt het kunstwerk er vredig bij. Na ruim twee weken lees ik helaas het trieste bericht van het feestaardvarken.  Zal er dan toch niet iets ergs zijn?

 

Op basis van gesprekken met Mark Verhijde bij de gemeenten Almere, Den Helder, Deventer en Venray voor het onderzoek Burgerinitiatieven en Aansprakelijkheid hebben we dit object ook onder de werkgroepleden getoetst hoe je voor dit object het risico als gemeente zou inschatten. Enkelen schatten het hoog in, maar omdat kinderen snappen dat het een afwijkend object is, is de inschatting dat het nog wel eens kan meevallen, waardoor ‘risicoreductie’ ontstaat. Tot een beetje ongenoegen ontvang ik onderstaande tweets.

Tweet feestaarvarken

Margreeth1892 tweet er nog stoer achteraan dat het juist goed voor stadskinderen is. “Krijgen ze ballen van!” Maar wie is nu eigenlijk aansprakelijk bij dit object als het mis gaat? Van wie is het kunstwerk nu eigenlijk? Van de gemeente? Of nog van Burgers’Zoo omdat het geschenk niet geaccepteerd is middels een officieel besluit? Of van de eigenaar van de grond, omdat het object vast ligt op de grond? Of ligt het toch los als een roerende zaak, net zoals een tijdelijke ijsbaan in een centrum van een stad? En wie is de eigenaar van de grond dan. Er zou toch ontwikkeld gaan worden op deze locatie. Allemaal vragen waar ik nog een antwoord op zoek.
Ondanks dat het kunstwerk veel speelaanleiding geeft, ben ik erg benieuwd hoe de afweging in de vergunningverlening heeft plaatsgevonden. Bij speeltoestellen gelden andere regels dan bij kunstwerken. Bij speeltoestellen is namelijk de Warenwet Attractie Speeltoestellen van toepassing, kortweg de WAS. Deze regels zijn ervoor om kinderen veilig te kunnen laten spelen. De gemeente houdt dan toezicht en inspecties.

Vanuit het onderzoek Burgerinitiatief en aansprakelijkheid vind ik dit een mooi voorbeeld hoe het dan wel kan. Bordjes plaatsen van bestreden op eigen risico zullen niet helpen omdat die niet direct een juridische status hebben. Ouders van kinderen zijn natuurlijk aansprakelijk voor het gedrag van de kinderen. ‘Morele aansprakelijkheid voor een blauwe plek zou natuurlijk een mooie zijn. Maar die hoogte van de buik van het Feestaardvarken is toch wel 1,5 verdieping. En daar spring ik niet graag vanaf.
Het Feestaardvarken is voor mij nu al een groot succes en een mooi icoon in de stad. Het zou jammer zijn als er een hek omheen komt te staan, of een bordje “verboden te aaien”. Ik ben erg benieuwd hoe het balletje gaat rollen, om Margreeth’s woorden maar eens te gebruiken. We zullen zien.