Advies en ontwerp

Advies en ontwerp

U hebt een gebied dat u wilt (her)ontwikkelen. Misschien is uw vraagstuk nog niet veel concreter dan dat. Misschien hebt u al een duidelijke visie en een plan. Ik geef u advies en help u tot een goed ontwerp te komen.

Ik combineer planologische ervaring en inzichten met creativiteit en een procesgerichte aanpak. In elke fase ondersteun ik u inhoudelijk en projectmatig. Van haalbaarheidsonderzoek tot vergunningaanvraag. En van buurtbewonersavond tot technische uitwerking. Als de invulling gedetailleerder wordt, werk ik samen met gespecialiseerde partners. Dat kan ook het engineeringsbureau zijn dat u selecteert (al dan niet in samenspraak met mij). Als adviseur blijf ik de kwaliteit bewaken. Zo toets ik of ontwerpen aansluiten bij de planologische visie én in technisch opzicht haalbaar zijn. U zult mij ervaren als een bron van kennis en inspiratie. En als een drijvende kracht in uw projectteam.