Posts

Dorsphuis Hollandse Rading

Opening dorpshuis Hollandse Rading

Dorpshuis aan het Vuursche pad

Het dorpshuis fungeert als een belangrijke schakel in het sociale leven van Hollandse Rading. Het biedt ruimte aan uiteenlopende activiteiten voor jong en oud, voor Bridgers, een kookclub en de yoga en nog veel meer. . Op 17 mei a.s. zal de officiële opening plaatsvinden. Ik kijk terug op een mooi proces ben dan ook benieuwd hoe het uiteindelijke resultaat is geworden. Er is niet alleen een nieuw dorpshuis gekomen, ook het plein is opnieuw ingericht en er is een wandelpad (waadpad) aangelegd.

Op dit moment heeft Hollandse Rading een tijdelijk dorpshuis. In 2005 moest het dorpshuis namelijk uit het bestaande gebouw vertrekken omdat het gebouw op instorten stond. Er zou een onveilige situatie ontstaan. De porto cabins waren maar tijdelijk. Het is dan ook hard nodig zij er na 9 jaar weer een nieuw onderkomen is.

Het dorpshuis staat aan de oostkant van het spoor. Hollandse Rading wordt doorsneden door het spoor. Het huis neemt een centrale plek in binnen de gemeenschap. Gebruikers van het dorpshuis wilden dan ook maar al te graag meepraten over het nieuwe huis. Hiervoor hebben we dan ook de ruimte gekregen.

Er moest een plan gemaakt worden voor een Dorpshuis en een nieuw ontwerp van een dorpsplein. Daarnaast was de gemeente in overleg over de inpassing van een wandelpad. De bewoners hadden zelf ook duidelijk welke zaken zij terug vinden zien. Zo is er veel overlast van wielrenners die hard langs de school over het wandelpad fietsen en het dorp inkomen. Ook was de tennisvereniging betrokken, want er moest voldoende ruimte overblijven voor het jaarlijkse oranjefeest.

Participatie met gebruikers

Eerst zijn alle wensen verzameld. Ook de wensen hoe de bewoners aangehaakt wilden zijn bij het proces. Er is een kopgroepje gemaakt van mensen die met het ontwerp van het gebouw aan de slag gingen en er is een werkgroep ontstaan rond de buitenruimte. Ook de Bosbergschool was aangehaakt. Het dorpshuis en de school zijn buren van elkaar. De school wilde met name betrokken zijn om de kinderen veiligheid te bieden.

Mulders en VandenBerk Architecten

Meedenken over de inrichting van het gebouw, betekent ook meedenken over de selectie van een architect die begrijpt welke eisen en wensen de gebruikers hebben. Samen met de wethouder, 3 bewoners en 3 verenigingen hebben vier architectenbureaus hun ideeën en bureau gepresenteerd. De bewoners en verenigingen waren erg gecharmeerd van Joost Mulders en Chris van de Berk van het bureau Mulders en Van den Berk architecten (klik hier voor hun projectpagina) uit Amsterdam. Zij bedachten een aansprekend concept met brede vensterbanken, waar je zowel buiten als binnen in kunt zitten. De buitengevel kreeg een grote luifel mee, waar mensen nog even kunnen napraten. Na de selectie ontstond een mooi gesprek over de inrichting van het pand. De bewoners kwamen met goede oplossingen die Joost en Chris hebben verwerkt in het ontwerp.

Voor de buitenruimte waren andere vraagstukken. Hoe ga je die gebruiken? Wat willen de kinderen. Samen met de Bosbergschool hebben de kinderen een vragenlijst gekregen over wat zij verwachten van hoe zij willen spelen. Daarnaast zijn we met de werkgroep in overleg gegaan welke type beplanting zij voorstelden. Samen met Mariëlle Versteeg (oa. Jantje Beton) hebben we hier invulling aan gegeven. Door slimme ingrepen, zowel voor het parkeerplaatsen, de fietsenstalling van de school als ook de mogelijkheden voor een ijsbaantje.

Door slim planologisch onderzoek was een lange procedure niet nodig. Het bestemmingsplan bevatte een bevoegdheid om binnenplans zaken mogelijk te maken. Door het parkeren op een slimme manier op te lossen wisten wij binnen deze regels te blijven. Ook door het slim schuiven van het gebouw, zijn 4 mooie bomen gespaard gebleven (in het ontwerp).

Opening Dorpshuis

Over nog geen twee weken in de officiële opening. Toch altijd spannend, na jaren van plannen en begeleiding. Krijgt het gebouw een eigen naam? Wie zijn de uiteindelijke gebruikers geworden? Ben benieuwd naar het uiteindelijke resultaat, hoe de gebruikers het beleefd hebben en of het nieuwe gebouw bevalt. Het is vanaf 1 mei in gebruik.

Wachtlandschap Thialf Arnhem

Zelf doen! Burgerparticipatie in de Week van de Openbare Ruimte

 

Zelf doen! Daar gaat het om op het congres van de Week van de Openbare Ruimte. Maandag 7 april 2014 begint in Kasteel De Vanenburg in Putten georganiseerd door Bedrijfsleven en gemeenten ontmoeten elkaar gedurende vier dagen om kennis op te doen en inspiratie te putten als het gaat om de openbare ruimte.

De Week is ingedeeld in vier themadagen, rond infra & ondergrond, groen, licht en verlichting, ontwerp & inrichting en sport & spel. Samen met Mark Verhijde organiseer ik iedere dag meerdere debatsessies over burgerparticipatie.

Burgerparticipatie? Hoezo burgerparticipatie op de Week van de Openbare Ruimte? Dat gaat toch vooral over beheer, ontwerp en inrichting, maar toch niet over burgers? Onzin, vinden wij. Die openbare ruimte is allang niet meer alleen van gemeenten, adviesbureaus en aannemers. Tegenwoordig zijn het bewoners, gebruikers en bezoekers, die zelf aan de slag zijn met hun groenproject of hun tijdelijke moestuin. Tijd daarom voor een frisse wind in Putten.

Voorbeelden. Op iedere themadag houden we drie debatsessies over burgerparticipatie, naast de vele werksessies die je als bezoeker kunt meemaken. Zo komt op maandag 7 april het zelfsturingsplan Groot Merselo in Venray aan de orde, met als centrale vraag: kunnen bewoners ook in de uitvoering van een herstructurering van een straat meewerken? Op vrijdag 11 april staan de speeltuinverenigingen in Geldermalsen centraal, want hoe doen die bewoners dat beheer en wat zien we na tien jaar zelfwerkzaamheid? Ook het voorbeeld van het Buurtbeheerbedrijf Sluisdijk in Den Helder en de Unieke Brink in de wijk Wesselerbrink, Enschede komen langs. Theo van Wijk vertelt over het burgerinitiatief de Schatkamer Domplein in Utrecht en Atto Harsta van Aldus bouwinnovatie gaat spreken over Wachtlandschappen in Helmond en Almere.

Een echt debat. Alleen wat voorbeelden laten zien is niet genoeg, halverwege de werksessie is het de beurt aan de zaal. . Naast vragen en opmerkingen worden de discussies gevoerd aan de hand van stellingen, die de vinger op de zere plek leggen. Want zeg nu zelf: met zo’n buurtbeheerbedrijf binnen de gemeentegrenzen ben je toch spekkoper? Of niet? Aan de hand van dit soort stellingen laten we de deelnemers, de aanwezige exposanten en de aanwezige burgers stevig met elkaar in discussie gaan.

Van statement naar agenda. Uit de debatsessies komen diverse statements. Mark Verhijde en ik maken daar een agenda voor 2014 van. Want praten over burgerparticipatie is leuk, maar er moet ook iets gedaan worden.

Meedoen? Inschrijven voor de Week van de Openbare Ruimte en deelnemen aan de debatsessies over burgerparticipatie gaat via de website. Acquire Publishing en ExpoProof, de organisatoren van de Week van de Openbare Ruimte, bieden een korting van € 50,- op de inschrijving voor één of meerdere themadagen. Dat betekent dat je niet € 245,- betaalt maar € 195,-. Wil je gebruik maken van deze korting? Stuur dan een email  aan Acquire Publishing: eugenie@acquirepublishing.nl. Ik hoop dat je meedoet in Putten in april.

2013-11-18 15.40.50

Boekpresentatie Regel die Burgerinitiatieven

Boekpresentatie Regel die Burgerinitiatieven

In 2013 hebben Mark Verhijde in ik het onderwerp Burgerinitiatieven en Aansprakelijkheid uitgediept, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het rapport Regel die Burgerinitiatieven is daar het resultaat van en het is nu gelukt dat in boekvorm te laten verschijnen. Ter gelegenheid hiervan organiseert de uitgever Acquire Publishing samen met Pakhuis de Zwijger een heuse boekpresentatie. Hierbij kun je aanwezig zijn.

 

De boekpresentatie vindt plaats op:

Vrijdag 7 maart 2014, van 17:00 uur tot 19:30 uur

Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

 

 

Aanmelden

Aanmelden kan bij Acquire Publishing. Dat kan met de volgende link.

 Het programma

Het programma op vrijdag 7 maart is als volgt:

 • ·  Inloop en welkomswoord
 • ·  Korte presentatie van Mark Verhijde en Maarten Bosman, het boek in vogelvlucht
 • ·  Reacties van:
  • Jaap Verkroost (wethouder gemeente Stichtse Vecht), 
  • Jornt van Zuylen (beleidsadviseur en aanjager burgerparticipatie, Ministerie van BZK) en
  •  Andries Pruiksma (Buurtbeheerbedrijf Sluisdijk en PvdA fractielid gemeenteraad Den Helder)
 • ·  Discussie onderling
 • ·  Boek overhandiging
 • ·  Je eigen boek afhalen en sluiting

Geen programma zonder catering, natuurlijk. Pakhuis de Zwijger verzorgt de soep, de salades en brood en de koffie/thee. Kunt u niet naar de presentatie komen en wilt u wel meer weten. Neem dan contact met me op. Middels deze link kom je bij het boek. Wil je het boek bestellen, dat kan hier.

bootje in de plantage1

Een boot vol fantasie voor de buurt

Een boot vol fantasie voor de buurt

Ergens op een facebook-groep in Arnhem komt een oproep: “Beste buurtbewoners. Ik heb een bootje gevonden die ik kan ophalen. Het bootje sluit aan bij het project van de basisschool waarbij een groene rivier zal worden gemaakt waar kinderen kunnen spelen. Aanstaande zaterdag haal ik het bootje op en zoek een paar sterke buurmannen om het bootje van de kar af te tillen.” 

Een burgerinitiatief?  In mijn straat? Ik ga maar eens kijken…. Op het afgesproken adres en tijdstip staat een groep mannen bij elkaar. Enkele buurvrouwen hebben koffie gezet. Op de kar van ligt een soort roeibootje. Ongeveer 4,5 meter lang. De onderzijde zit vol mosseltjes en andere schelpen. Na het vertillen van de boot wordt er niet lang gewacht of de boot wordt schoongemaakt. Iemand gaat naar huis en haalt zijn hogedrukreiniger. Iemand anders een boormachine met een kop om roest te verwijderen. De ideeën borrelen al snel op. Zou het bootje nog kunnen drijven? Kunnen we roeispanen maken? Of heeft iemand nog een buitenboordmotortje? En wat wordt de naam voor de boot? Dan zou het in de vijver wellicht een plekje kunnen krijgen. Ook zijn er andere vragen als welke naam het bootje kan krijgen? Hoe betrekken we de kinderen uit de buurt erbij? Al snel tijdens het schoonmaken wordt zichtbaar dat er gaten in de bodem van de boot zitten. Iemand biedt aan dat de boot ergens in een loods kan liggen en daar opgeknapt kan worden.

In eerste instantie was de gedachte om de boot een plek bij de school te geven. Kinderen zouden er mee kunnen spelen. Sommige ouders vinden de boot wel gevaarlijk. Er zitten nu nog wat scherpe onderdelen aan. Wat zal de gemeente er van vinden als deze boot in de openbare ruimte ligt? Hoe zit het met de aansprakelijkheid? En hoe kan het ingepast worden in het bestaande project van de groene rivier. Er wordt geconcludeerd dat er nog al wel veel bij komt kijken.

Het is nog onduidelijk hoe dit proces verder zal gaan. Wanneer er meer duidelijk over is, zal deze blog een vervolg krijgen.