Posts

2013-11-18 15.40.50

Boekpresentatie Regel die Burgerinitiatieven

Boekpresentatie Regel die Burgerinitiatieven

In 2013 hebben Mark Verhijde in ik het onderwerp Burgerinitiatieven en Aansprakelijkheid uitgediept, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het rapport Regel die Burgerinitiatieven is daar het resultaat van en het is nu gelukt dat in boekvorm te laten verschijnen. Ter gelegenheid hiervan organiseert de uitgever Acquire Publishing samen met Pakhuis de Zwijger een heuse boekpresentatie. Hierbij kun je aanwezig zijn.

 

De boekpresentatie vindt plaats op:

Vrijdag 7 maart 2014, van 17:00 uur tot 19:30 uur

Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

 

 

Aanmelden

Aanmelden kan bij Acquire Publishing. Dat kan met de volgende link.

 Het programma

Het programma op vrijdag 7 maart is als volgt:

 • ·  Inloop en welkomswoord
 • ·  Korte presentatie van Mark Verhijde en Maarten Bosman, het boek in vogelvlucht
 • ·  Reacties van:
  • Jaap Verkroost (wethouder gemeente Stichtse Vecht), 
  • Jornt van Zuylen (beleidsadviseur en aanjager burgerparticipatie, Ministerie van BZK) en
  •  Andries Pruiksma (Buurtbeheerbedrijf Sluisdijk en PvdA fractielid gemeenteraad Den Helder)
 • ·  Discussie onderling
 • ·  Boek overhandiging
 • ·  Je eigen boek afhalen en sluiting

Geen programma zonder catering, natuurlijk. Pakhuis de Zwijger verzorgt de soep, de salades en brood en de koffie/thee. Kunt u niet naar de presentatie komen en wilt u wel meer weten. Neem dan contact met me op. Middels deze link kom je bij het boek. Wil je het boek bestellen, dat kan hier.

tod bna

Denktank TOD ‘s Noord-Holland

Wie woont er nu nabij Krommenie – Assendelft? En hoe kun je dit knooppunt verder ontwikkelen? Door de Bond Nederlandse Architecten (BNA) is een onderzoeksprijsvraag uitgeschreven voor knooppunten (TOD’s) in de Zaancorridor. In totaal zijn er 10 teams geselecteerd voor de uitwerking van vijf knooppunten, voor elk knooppunt twee teams. Komend half jaar zullen wij met een interdisciplinair team de locatie Krommenie-Assendelft verder onderzoeken.

TOD is de afkorting voor Transit Oriented Development en het is een openbaar vervoer– en ruimtelijke ordening-concept waarbij infrastructuur en ruimtelijke inrichting op het gebied van zowel planvorming, financiering en exploitatie geïntegreerd worden aangepakt. De provincie Noord-Holland, NS poort en diverse gemeenten willen de verschillende knooppunten onderzoeken. In hoeverre kun je dit knooppunt verdichten en verder te ontwikkelen? De provincie Noord-Holland heeft hiervoor een Leidraad opgesteld, Maak plaats! In deze leidraad zijn 10 uitgangspunten geformuleerd.

Krommenie – Assendelft is een mooie kluif van een opgave. Asoaba . In tegenstelling tot Castricum, Heerhugowaard, Koog- Zaandijk en Zaandam Kogerveld, heeft de locatie een totaal ander profiel. Dit blijkt uit het onderzoek van de provincie. De locatie ligt in een polder, tegen een historisch lint en met VINEX-eigenschappen. Samen met architect Xander Vermeulen Windsant (XVW Architectuur uit Den Bosch), Thor Hendriks  (Buro Bol) en Onno Pruis (Movin) vormen wij een team.

Foto Mark Verhijde - Deventer op Stelten

Burgerinitiatieven en aansprakelijkheid

We gaan naar een Participatiesamenleving, vol met maatschappelijke initiatieven. Burgers ervaren soms belemmeringen bij de overheid. Maar zijn er drempels voor burgers om tot activiteiten te komen? Werkt bijvoorbeeld aansprakelijkheid en aanverwante juridische zaken belemmerend in de praktijk van burgerinitiatieven?

Het eindadvies “Regel die burgerinitiatieven” (Ministerie van BZK 2013) laat zien dat dit niet het geval is. Voor gemeenten hoort het risico om aansprakelijk gesteld te worden er gewoon bij en zij hebben hier juridische strategieën en maatregelen voor. Goede risico-inschatting en risicomanagement bij maatschappelijke initiatieven zijn dan belangrijk. Ook blijkt dat er bij meer dan 60% van de initiatieven een laag risico op aansprakelijkheid is.

Voor het vervolg van het onderzoek doen we een oproep om deel te nemen aan de verdere uitwerking. In de gekoppelde bijlage is meer achtergrondinformatie te vinden.

folder_vervolgacties regel die burgerinitiatieven_bzk