Plannen en procedures in Nederland

Het Nederlandse rechtssysteem is zo ingedeeld dat wanneer het gebruik van een locatie of de omvang van een gebouw op een locatie willen veranderen, dat daar een procedure voor nodig is. Dit is niet zo vreemd, omdat het rechtszekerheid aan omwonenden en belanghebbenden geeft in de omgeving. De wetgever heeft hiervoor een spelregels gemaakt, waarbij plannen allereerst als ontwerp ter inzage worden gelegd alvorens het college of de gemeenteraad een definitief besluit neemt over een plan. Door een goede afweging ontstaat er een goede ruimtelijke ordening.

Voor diverse opdrachtgevers in het land stelt Maarten Bosman plannen op of controleert in hoeverre belangen niet worden geschaad. De ruimtelijkeplannen waarover wij adviseren zijn zeer divers. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Het opstellen van een bestemmingsplan voor een woongebied;
  • Het uitbreiden van een jachthaven in Natura2000 gebied;
  • Herbestemming van een kantoor naar hotel nabij Schiphol;
  • Het mogelijk maken van een hondentrimsalon;
  • Het verleggen van op en afritconstructies van (snel) wegen;
  • Het onderzoeken of een woonbestemming mogelijk is nabij fruitboomgaarden.

Bestemmingsplan of projectafwijkingsbesluit?

Voor al deze bovengenoemde ingrepen zijn procedures nodig om af te kunnen wijken van het geldende planologische beleid, het bestemmingsplan. Afhankelijk van de situatie kan voor een passende procedure worden gekozen. Het is mogelijk om het bestemmingsplan gedeeltelijk te herzien, er kan gekozen worden voor en projectafwijkingsbesluit en soms biedt een bestemmingsplan ook weer binnenplanse afwijkingsmogelijkheden, eventueel met gebruikmaking van de Crisis en Herstelwet. Afhankelijk van de situatie is het nodig om een keuze te maken.

Vaak zijn er aanvullende onderzoeken nodig wanneer de functie gewijzigd moet worden. Niet alles is aan de start van een plan noodzakelijk. Afhankelijk van de situatie kan bepaald worden welke onderzoeken nodig zijn.

Procedure en doorlooptijd van een product

Voor het gevoel duren die procedures lang. Voordat een procedure bij een gemeente gestart kan worden, moet een bestemmingsplan of andere producten worden gemaakt. Na een intakegesprek kan dan gestart worden met het voorbereidende werk. Bij kleine plannen heeft dit vaak een doorlooptijd van een maand.

Daarna volgt de officiële procedure. Afhankelijk van of er voor een voorontwerpfase wordt gekozen, is de doorlooptijd van ontwerp tot vaststelling ongeveer een half jaar. In veel gevallen stelt de gemeenteraad een product vast. De gemeenteraad vergadert maandelijks en kent vaak een relatief lange aanlevertijd, waardoor het belangrijk is om al vroeg in het proces de planning op orde te hebben.

Na vaststelling van een plan zijn (hoger)beroepsprocedures mogelijk. Een vastgesteld bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken. Eenieder die een zienswijze heeft ingediend kan in beroep, tenzij een plan gewijzigd is vastgesteld. Dan zijn er meer mogelijkheden denkbaar. Wanneer er beroep wordt ingesteld is de zitting vaak binnen een half jaar na vaststelling.

Zelf een bestemmingsplan maken?

Het is tegenwoordig mogelijk om zelf bestemmingsplannen op te stellen. Natuurlijk gaat dit in goed overleg met de betreffende gemeente. De gemeente zal u adviseren om met een deskundig bureau te werken die in het bezit is van de juiste software om de plannen voor het internet te kunnen digitaliseren. Mocht u een ruimtelijke onderbouwing, bestemmingsplan, een stukken nodig hebben voor een projectafwijkingsbesluit, ondersteuning nodig hebben voor gesprekken, dan bent u bij ons aan het goede adres. Onder de naam Ruimtelijkplan werken Carel Heshusius en ik aan ruimtelijke plannen door heel Nederland. Bezoek onze website www.ruimtelijkplan.nl of neem contact met mij op via het contactformulier of bel 0616448119.