Demografische ontwikkelingen

De regio Noord-Limburg heeft nog een groeiend aantal bewoners. De demografische ontwikkelingen wijken af van andere regio’s in Nederland. De regio wordt beleidsmatig een anticipeerregio genoemd. De bevolkingsgroei zal de komende jaren nog wel even doorzetten. Daarna wordt er demografische bevolkingskrimp verwacht. De regio Noord-Limburg heeft een regionale structuurvisie Wonen nodig. Door de gemeente Venlo ben ik gevraagd om de Venlose belangen te vertegenwoordigen om te komen tot een regionale structuurvisie Wonen.

In sommige delen van de regio is de bevolkingskrimp al wel merkbaar. De woningbouwopgave in Noord-Limburg is een andere dan in Zuid-Limburg. In Zuid-Limburg zijn de demografische ontwikkelingen zo ver dat de bevolkingskrimp al echt zijn intrede doet.

De provincie Limburg wil daar beleidsmatig op anticiperen. Het nieuwe beleid, het Provinciaal Omgevingsplan Limburg zal in het voorjaar van 2015 worden vastgesteld. De provincie koppelt haar beleid aan de demografische ontwikkelingen en ziet de woningbouwopgave vooral als regionale opgave. De regio zal samen afspraken moeten maken over de nog toe te voegen woningvoorraad, ook met de marktpartijen afgestemd op de demografische ontwikkelingen.

De regio ligt in het stroomgebied van de Maas en bestaat uit acht gemeenten. Van noord naar zuid zijn het de gemeenten Mook – Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Beesel. Het is een langgerekte regio langs de Duitse grens. Aan de noordzijde grenst de regio aan de Stadsregio Arnhem Nijmegen. De gemeente Beesel grenst aan Roermond. De drie noordelijke gemeenten hebben ook een zekere samenhang met Oost-Brabant.

Demografische ontwikkelingen in Noord-Limburg

Medio 2020 doet de bevolkingskrimp zijn intrede in de regio Noord-Limburg. Deze regio is een zogeheten anticipeerregio, er is nog groei, en op korte, middellange termijn zal de bevolkingskrimp gaan inzetten. Er is dus nog wel behoefte aan nieuwbouw. Door de gezinsverdunning is er nog wel ruimte op de woningmarkt. Tot 2030 zet deze behoefte voor nieuwbouw door. Daarna treedt er krimp in. In 2050 is de behoefte naar woningen gelijk aan de huidige voorraad echter door de veranderende bevolkingssamenstelling zal er een andere behoefte zijn.

De acht gemeenten hebben allemaal afspraken met verschillende marktpartijen over de nog toe te voegen planvoorraad. Bijna twee keer zoveel als noodzakelijk. De provincie heeft hier ruimte voor gegeven. Ontwikkelaars hebben zich ingekocht en projecten opgezet. Afboeken levert pijn op. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt?

Zoekproces naar een nieuwe regionale woningbouwbeleid

In een open proces, samen met projectontwikkelaars, makelaars, corporaties,zorginstellingen en raadsleden zijn we op zoek gegaan naar een nieuw regionaal beleidskader voor het wonen. Er zal een nieuw regionaal evenwicht moeten ontstaan. Met nieuwe afspraken tussen gemeenten en marktpartijen. Hiervoor zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd waarin alle partijen vanuit een eigen belang onderzocht is hoe praktisch beleid te creëren dat aansluit op de woningbouwbehoefte en de toets van de ladder duurzame verstedelijking kan doorstaan. Marktpartijen hebben hier ook echt behoefte aan, de huidige verplichtingen geven ook een padstelling.

Wilt u meer weten over dit project, of heeft u soortgelijke vragen, dan neem ik graag contact met u op.