tod bna

Denktank TOD ‘s Noord-Holland

Wie woont er nu nabij Krommenie – Assendelft? En hoe kun je dit knooppunt verder ontwikkelen? Door de Bond Nederlandse Architecten (BNA) is een onderzoeksprijsvraag uitgeschreven voor knooppunten (TOD’s) in de Zaancorridor. In totaal zijn er 10 teams geselecteerd voor de uitwerking van vijf knooppunten, voor elk knooppunt twee teams. Komend half jaar zullen wij met een interdisciplinair team de locatie Krommenie-Assendelft verder onderzoeken.

TOD is de afkorting voor Transit Oriented Development en het is een openbaar vervoer– en ruimtelijke ordening-concept waarbij infrastructuur en ruimtelijke inrichting op het gebied van zowel planvorming, financiering en exploitatie geïntegreerd worden aangepakt. De provincie Noord-Holland, NS poort en diverse gemeenten willen de verschillende knooppunten onderzoeken. In hoeverre kun je dit knooppunt verdichten en verder te ontwikkelen? De provincie Noord-Holland heeft hiervoor een Leidraad opgesteld, Maak plaats! In deze leidraad zijn 10 uitgangspunten geformuleerd.

Krommenie – Assendelft is een mooie kluif van een opgave. Asoaba . In tegenstelling tot Castricum, Heerhugowaard, Koog- Zaandijk en Zaandam Kogerveld, heeft de locatie een totaal ander profiel. Dit blijkt uit het onderzoek van de provincie. De locatie ligt in een polder, tegen een historisch lint en met VINEX-eigenschappen. Samen met architect Xander Vermeulen Windsant (XVW Architectuur uit Den Bosch), Thor Hendriks  (Buro Bol) en Onno Pruis (Movin) vormen wij een team.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply