Regel die burgerinitiatieven is het credo in het land. Er zijn tal van mooie initiatieven van bewoners. Deze initiatieven kennen vaak al een lange en zorgvuldige voorbereiding. Er is met name verteld wat hierdoor wel mogelijk is. Vaak kan het wel, en is er juist die ruimte opgezocht om regels op te rekken. U bent wijkmanager en eerste aanspreekpunt voor de gemeente met initiatiefnemers. U bent jurist bij stadsbeheer en moet na vele afspraken ook nog een slim en begrijpbaar contract maken.

Wij kunnen u helpen meer ruimte te geven aan initiatiefnemers. Hiervoor hebben we aan aantal mogelijkheden. Onderstaand leest u hier meer over.