Entries by maarten

Slow urbanism, hot or not?

Slow urbanism, hot or not?  Slow urbanism, wie kent het niet? In heel veel plannen wordt er over gesproken, net als over stedelijke accupunctuur, bottom-up initiatieven, organische ontwikkeling, Citta Slow (zie figuur Slow Urbanism, de mindmap). Kenmerken zijn een centralere positie voor de eindgebruikers, ook als nieuwe spelers in het veld van veranderende verhoudingen tussen overheden […]

Waarom nieuwe business modellen werken

Eigenlijk ben je best goed bezig als je problemen met de fiscus krijgt….. Dit waren één van de openingswoorden van prof. dr. Jan Jonker tijdens de bijeenkomst over circular thinking op het Industriepark Kleefse Waard. Het valt dan ook niet mee voor de gevestigde orde om nieuwe business modellen te weerstaan. Het Industriepark Kleefse Waard […]

Hoe regel je een daktuin op een parkeergarage?

De nieuwe Straatbeeld november 2014 van Acquire publishing is uit met artikel over Roof Garden Arnhem. De artikelen die Mark Verhijde en ik schrijven gaan over het snijvlak van initiatieven van bewoners van de stad en vraagstukken die dat geeft voor de overheid. Op het dak van de parkeergarage spraken wij met de initiatiefnemer en […]

Van wie is de Zaancorridor

Who owns the city? – Samen plaats maken! Hoe geniaal is de vraag buiten op het bord bij binnenkomst van Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. En hoe weinig kwam dit terug tijdens de sessies. In het Pakhuis De Zwijger is een oploop over de hoe openbaar vervoerknooppunten zich beter kunnen ontwikkelen langs het spoor in […]

Hoe wonen en leven we over 30 jaar?

Hoe willen mensen nu en in de toekomst wonen en leven? Beleidsmatig slaan we elkaar met allemaal vragen om het hoofd. Op dit moment denken we na over wat te doen met de sociale woningbouw, de rol van de corporatie, gemeente en bewoners, gebruikers van het vastgoed. Ook worden er regionale verschillen geconstateerd. De meningen […]

Lezenswaardig werk, regel die burgerinitiatieven

Het vakblad Stadswerk heeft ons boek Regel die burgerinitiatieven gerecenseerd als lezenswaardig werk. Een mooie opsteker voor ons. Hierbij de recensie. Aanleiding voor het boek was een vraag van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, team burgerschap. Bij het team kwamen steeds meer vragen binnen op het gebied van aansprakelijkheid bij burgerinitiatieven. Het ministerie […]

Vergezichten van het wonen

Op dit moment wordt de volkshuisvesting geregeerd voor de wetswijzigingen de Novelle en het woonakkoord. Voor de langere termijn zal er toch echt een ander beeld moeten (gaan) ontstaan. De regio Noord-Limburg bijvoorbeeld waar ik meewerk aan een nieuwe structuurvisie Wonen voor de regio, is er zicht op de bouwproductie. Noord-Limburg is nog geen krimpgebied. […]

Vertrouwen bij bottom-up initiatieven Roof Garden Arnhem

Voor de derde keer hebben inwoners van Arnhem het dak van een parkeergarage tijdelijk in gebruik genomen. De parkeergarage ligt in het gebied Binnenstad Zuid (voorheen project Rijnboog) Gedurende de zomer wilden de bewoners graag de stad een stukje aantrekkelijker maken. Zes weken lang was er elke dag wat te doen. Een typisch pop-up festival, […]

Opening dorpshuis Hollandse Rading

Dorpshuis aan het Vuursche pad Het dorpshuis fungeert als een belangrijke schakel in het sociale leven van Hollandse Rading. Het biedt ruimte aan uiteenlopende activiteiten voor jong en oud, voor Bridgers, een kookclub en de yoga en nog veel meer. . Op 17 mei a.s. zal de officiële opening plaatsvinden. Ik kijk terug op een […]

Zelf doen! Burgerparticipatie in de Week van de Openbare Ruimte

  Zelf doen! Daar gaat het om op het congres van de Week van de Openbare Ruimte. Maandag 7 april 2014 begint in Kasteel De Vanenburg in Putten georganiseerd door Bedrijfsleven en gemeenten ontmoeten elkaar gedurende vier dagen om kennis op te doen en inspiratie te putten als het gaat om de openbare ruimte. De […]